A Kantar Hoffmann felkészült az Európai Unió által hozott Általános Adatvédelmi Rendeletnek (“GDPR“) történő megfelelés érdekében, és bár eddig is fokozott figyelmet fordítottunk a kérdezettek személyes adatainak megfelelő kezelésére és védelmére, a 2018. május 25-én hatályba lépő szabályoknak megfelelően számos további intézkedést hajtottunk végre.

  • Minden esetben dokumentáltan hozzájárulást kérünk a kérdezettektől a személyes adataik kezelésére és megadjuk számukra a GDPR szerinti tájékoztatást az adatkezelés céljáról, körülményeiről, valamint az érintettek jogairól.
  • A lehető legkorábbi időpontban szétválasztjuk a kérdezettek személyes adatait a kérdőívektől az álnevesítés érdekében. A személyes adatokat csak a szükséges időtartamig tároljuk, azután megsemmisítjük és ezzel a kérdőíveket anonimizáljuk.
  • A személyes adatokat a kutatás egyéb dokumentumaitól elkülönítve tároljuk, azokhoz hozzáférést csak az arra jogosult és felhatalmazott munkatársaink és adatfeldolgozóink részére biztosítunk.
  • A megbízóinktól kapott személyes adatok védelmére fokozott figyelmet fordítunk. Ilyen személyes adatokat kizárólag biztonságos úton továbbított, védelemmel ellátott fájlokban veszünk át, ugyanígy biztonságosan, egyéb adatoktól elkülönítve tároljuk, hozzáférést kizárólag arra jogosult és felhatalmazott munkatársaink és adatfeldolgozóink részére biztosítunk, és a legkorábbi ésszerű időpontban megsemmisítjük a kapott adatokat.
  • Megfelelő belső eljárásokat és szervezeti intézkedéseket tettünk annak biztosítására, hogy az érintettek rendelkezésének megfelelően a tárolt személyes adataikat módosítsuk vagy megsemmisítsük, továbbá az esetleges adatszivárgásból adódó következményeket enyhítsük.
  • Személyes adatokat kezelő alvállalkozóink és szállítóink megfelelnek a GDPR követelményeknek. A velük kötött szerződésnek megfelelően ugyanazok a kötelezettségek hárulnak rájuk a személyes adatok kezelése tekintetében, mint társaságunkra.
  • A normál üzletmenet során nem továbbítunk személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre. Amennyiben erre mégis szükség van, megtesszük a megfelelő intézkedéseket és beszerezzük a személyek hozzájárulását az adattovábbításhoz.

Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük, forduljon kapcsolattartójához vagy érdeklődjön az adatvedelem@kantar-hoffmann.hu címen.

 

Budapest, 2018. május